Kurumsal Koçluk

Kurumsal Koçluk

Kurumsal Koçluk

Bireysel Koçluk ilkelerinin kurumlara uyarlanmasıdır.

Kurumsal Koçluk sürecinde;

 1. Kurumun kendi gelişim alanlarının belirlenmesinde
 2. Gelişim alanlarından hangileri üzerinde çalışılacağına karar verilmesinde
 3. Her gelişim alanı için hedef belirlenmesinde
 4. Hedef ulaşım planlarının ulaşılmasında izlenilecek adımlara
 5. Uygulama aşamasının yakından takip edilip gerekirse strateji değişimine karar verilmesinde destek olunur.

Neden Kurumsal Koç ?

 1. Hedef ve değerlerin netleşmesinde,
 2. Hedeflere giden yol haritasının belirlenmesinde,
 3. Gelişimi engelleyen alışkanlıkların kırılmasında,
 4. Karmaşık durumlarla karşılaşıldığında profesyonel yeni yollar belirlemede,
 5. Öncelikler arasında denge sağlamada,
 6. Ekip arasında uyumu sağlamada,
 7. Problem çözme yeteneğinin geliştirilmesinde,
 8. Planlama ve uygulama da belirgin iyileşme için…