FİLİAL TERAPİ

FİLİAL TERAPİ

Filial Terapi nedir?

Anne babalara oyun yoluyla çocukla ilişkilerini güçlendirmeyi öğreten psiko-eğitimsel bir yaklaşımdır.

Oyunun insan ilişkilerinde sağladığı olumlu etkisi her geçen gün daha da fark ediyor. Oyun oynamak için zaman ayıran ailelerin daha güçlü ve mutlu oldukları görünüyor. Filial terapi modelin de terapötik oyunu kullanarak aile içi ilişkileri güçlendirmeyi hedefliyor.

Filial terapi, 3- 10 yaş arasındaki çocuklara ve ailelere yardımcı olan gelişimsel bir oyun terapi yaklaşımıdır. Hem normal gelişim gösteren, hem de duygusal, davranışsal ve gelişimsel güçlükleri olan çocuklar ile kullanılır. Son yıllarda oldukça yaygınlaşan bu terapi modelinin çocukların sorununu azaltmada ve aile içi ilişkiyi güçlendirmede olumlu etkisi uzun dönemli araştırmalarla ortaya konmuştur. (Filial ismi latin kökenli olup, evet anlamındadır, anne-baba ve çocuk arasındaki ilişkiyle ilgilidir).

Bu psiko-eğitimsel model, aile üyelerinin birbirleriyle olan ilişkilerini güçlendirmeyi ve başa çıkma becerilerini zenginleştirmeyi sağlar. Anne-baba çocuk ilişkilerinde açıklığı ve güveni hedeflediğinden hem önleyici, hem de sorun varsa, o sorunun çözümüne yardımcı olan bir terapi programı olarak tanımlanabilir. Anne baba, terapist ve çocukla bir araya gelerek yapılan filial terapi seansları anne babaların çocuklarını daha iyi anlamalarını sağlar ve onlarla kurdukları duygusal bağı güçlendirir.

Filial terapide çocuklarını anlamada oyunu nasıl kullanacaklarını anlarlar. Bu bilgi, onlara çocuklarına nasıl davranabilecekleri konusunda yol gösterir.

Filial Terapi’nin Hedefleri:

Yeni Yaşam Akademisi’nde Filial Terapinin hedeflerini aşağıda gruplayarak belirtmek gerekirse:

Çocuklar için:

 • Duygularını yapıcı şekilde tanımak ve ifade etmek,
 • Duyulmaları için fırsat vermek,
 • Etkili problem çözme ve baş etme becerilerini gelişmelerine yardım etmek,
 • Kendilerine olan güveni artırmak,
 • Anne babalarına olan güvenlerini artırmak,
 • Problemleri azaltma ya da yok etmek,
 • Sağlıklı gelişimi destekleyen bir aile ortamı oluşturmak.

Anne ve babalar için:

 • Genel olarak çocuğun psikolojik gelişimini anlamak,
 • Çocukları ile yaşadıkları olumsuz duyguları azaltmak,
 • Ebeveynlik becerilerini arttırmak,
 • Çocuklarıyla iletişimi arttırmak,
 • Takım olarak çalışmayı sağlamak,
 • Çocuklarıyla ve ebeveynlikleri ile ilgili kendi konularını güvenli bir ortamda çalışabilmek.

Genel olarak Filial terapinin hedefleri:

 • Sorunların kaynağına inip ortadan kaldırmak,
 • Anne baba ve çocuk arasında ki olumlu etkileşimi geliştirmek,
 • Ailenin iletişim, başa çıkma ve problem çözme becerilerini arttırmak,
 • Karşılaşılacak olan sorunlarla daha etkili çözümler oluşmasını sağlamak.

 

                                                                          Genel Koordinatör Handan Bilirgen