NLP NEDİR?

NLP NEDİR?

NLP NEDİR?

Amerika’da geliştirilen NLP (Neuro Linguistik Programming – Nöro Linguistik Programlama) ekolü, zihin ile dil arasında sürekli etkileşimin davranışlarımıza nasıl yansıdığını tarif eder.

Nlp;

 • Bize başarı ve motivasyonun stratejilerini öğretir,
 • Başarı ve motivasyonu içselleştirerek beceri haline getirmemizi sağlar.
 • Daha mutlu daha başarılı ve daha kaliteli bir hayat yaşamamıza olanak sağlar.
 • Başarılı olma ve etkili iletişim kurma becerisi sağlar.
 • Çok pasif, kararsız ve çekingen birisine televizyon programı yapabilecek özgüveni kazandırır. J
 • Özgüven ve öz değer kazandırır.
 • Bir insanın kendini mutlu ve enerjik hissetmesine yardımcı olur.

NLP’nin Dayandığı 4 Temel Uygulama İlkesi;

 1. Ulaşmak istediğiniz hedefi bilmek
 2. Hemen harekete geçmek
 3. Hedefe yaklaşıp yaklaşmadığınızı anlamak için yeterli duygusal keskinliğe sahip olmak
 4. Hedefe ulaşıncaya kadar davranışınızı değiştirebilmek için yeterli esnekliğe sahip olmak